Distanční výuka 25.3. úkoly

Český jazyk

PS str. 22 cv. 1

opsat si do školního sešitu ČJ poučku o spojkách a naučit se ji – vysvětlit co to spojky jsou a říct příklady některých spojek

Matematika

PS str. 20 cv. 1

Přeskočili jsme stránku, prosím, abyste ji nedodělávali, určitě se k ní vrátíme

Připravit si na zítra kartičky s čísly od 0 do 20 – budeme stále procvičovat + a – do 20

Čtení

Čítanka str. 116,117