Distanční výuka 23.3. úkoly

Český jazyk

PS str. 26 cv. 2

psát a procvičovat spodobu znělosti, i/y po souhláskách, slovní druhy hledat v textu

Matematika

PS str. 18 cv. 1 a postranní příklady

Čtení

Čítanka str. 114,115