Distanční výuka – úkoly 8.3.

Český jazyk

Procvičovat spodobu znělosti, podstatná jména, naučit se psát zpaměti slova, která jsme psali do školního sešitu z tabule „jam“

Matematika

PS str. 7

Čtení

Čítanka str. 108,109