Distanční výuka 2.3. – úkoly

Český jazyk

PS str. 21

Matematika

PS str. 4

MM str. 1

Čtení

Čítanka str. 105

Prvouka

dodělám s dětmi on line někdy příště