Úkoly pro nemocné 25.2.

Český jazyk

PS str. 18

psát pravopisná cvičení na papír

Matematika

PS str. 59, 60

Čtení

Čítanka str. 97-99