Úkoly pro nemocné 23.2.

Český jazyk

PS str. 16,17

Diktát vět – na papír

Matematika

PS str. 57

Čtení

Čítanka str. 95

Prvouka

PS str. 31,32