Úkoly pro nemocné 19.2.

Český jazyk

PS str. 15

Matematika

PS str. 55,54

V pondělí bude geometrie.

Čtení

číst vlastní knihu

Prvouka

opakování ústně