Úkoly pro nemocné 3.2.

Český jazyk

PS str. 10

diktát vět na i/y po souhláskách / na papír /

Matmatika

PS str. 46

MM str. 30 cv. 59

Čtení

Čítanka str. 92