Informace – čeština, psaní

Dneska jsme při češtině mluvili o slovech příbuzných. Byla to opravdu jen malá zmínka, spíše takové malé seznámení s pojmem. Příbuzná slova budou potřebovat děti až ve 3. třídě. Chtěla jsem vás o tom informovat jen proto, abyste děti netrápili s tímto učivem. Učivo je to opravdu těžké. Některé děti to pochopily, ale pro většinu to bylo obtížné.

Pak vás chci požádat, abyste s dětmi psali denně pravopisný diktát. Tvrdé a měkké slabiky děti musí “ dostat pod kůži “ a automaticky i/y doplnit. Samozřejmě , že předpokladem je, že znají tvrdé a měkké souhlásky. Stačí jim každý den nadiktovat 2 až 3 věty.

Děti se mě ptají, proč nepíšeme do písanky. Je to proto, že se chci více věnovat gramatice, protože nevíme co bude v příštím pololetí. Pokud by byla opět distanční výuka, je třeba, aby děti měly vyloženou gramatiku ode mě. Děti všechna písmena umí a v té písance bychom jenom zdokonalovali tvar písmenek. Pokud chcete, zdokonalujte písmenka v písance doma sami. Pokud nám zbyde na konci školního roku čas, můžeme se psaní ještě věnovat.