Úkoly pro nemocné 15.1.

Český jazyk

Dokončit PS, pravopisné cvičení na papír na tvrdé a měkké souhlásky

Matematika

PS str. 33 cv. 1,2

MM str. 26,27

Čtení

Čítanka do str. 76

Prvouka

PS str. 25