Úkoly pro nemocné 11.12.

Čtení

Čítanka str. 59-61

Matematika

PS do str. 16 cv. 1 + cv.1 str. 17

Prvouka

PS do str. 20

Český jazyk

PS do str. 44

psát diktáty a pravopisná cvičení – na papír