Úkoly pro nemocné 1.12.

Český jazyk

PS str. 40 – jen pro nemocné

Matematika

PS str. 7

Prvouka

Poznámky zapsat od spolužáka a naučit.

PS str. 20 – jen pro nemocné