Český jazyk

Dneska napíšu dětem přehled do školního sešitu“Druhy vět“. Vždycky si píšeme tento přehled po procvičení tohoto učiva. Letos to měním v důsledku „koronakrize“. Zatím se tyto pravidla děti nemusí učit zpaměti, budeme to ve škole procvičovat. Děti se to naučí tím procvičováním. Ale… kdyby náhodou nastala distanční výuka /doufám, že nenastane/, chci, aby to měly přehledné.