Informace 8.10.

Dneska jsme začali probírat sčítání s přechodem přes 10. Dětem, které umí rychle a správně počítat do 10, to šlo samo. Okamžitě pochopily. Obtíže mají děti, které se stále s příklady do 10 potýkají. Opět opakuji….sčítat a odčítat do 10 rychle a správně. Samozřejmě bez prstů.

Teď budeme nějakou dobu sčítat s přechodem přes 10 pomocí rozkladu, ale časem najedeme na pamětné počítání. Pomalu je na to připravujte a každou vhodnou chvíli, třeba i při hře, na děti „střílejte“ příklady. Stačí pár minut denně.