Turistická vycházka 2.10.

Dnešní podzimní turistická vycházka se nám opravdu vydařila. Bylo nádherné počasí, děti byly ukázněné, nikomu nespadl buřtík do ohně, prostě nádhera. Vyšplhali jsme na vysoký kopec /Kralovický/. Na vrcholu byla nádherná kaplička, s jejíž historií jsme se seznámili. Ať vám děti povypráví o kapličce Anděla Strážného. Opekli jsme si buřty, zahráli hry, splnili dané úkoly. Takže „remcání“ pod kopcem, že tam nevylezu, tam nejdu….nenašlo opodstatnění. Děti kopec doslova vyběhly a já měla co dělat, abych jim stačila. Když se mně několikrát děti ptaly, kdy půjdeme zase, myslím si, že se vycházka líbila nejen mně a paní asistentce, ale i dětem.