Úkoly pro nemocné 11.9.

Český jazyk

PS str. 7 Snažte se, aby děti přečetly samy úvodní text a pak plnily úkoly samostatně.

Matematika

PS str. 9

MM str.1

Čtení

Čítanka do str.6

Prvouka

Učebnice do str.8 pouze si o tom popovídat

PS str. 3

Písanka

do str 5 včetně – 5 řádek /to tiskace napsané nepište/