Informace

  1. Včera jsme se s dětmi dohodli. že bychom si adoptovali nějaké zvířátko ze záchranné stanice. Pošlu vám odkaz na stránky stanice. Bylo by to samozřejmě dobrovolné. Promyslete to a pobavíme se o tom na třídní schůzce.

https://www.makov.cz/clanky/adopce-zvirat-34.html

2. Ať si děti přinesou barevné počítání a barevnou ČJ. Budu tam zadávat úkoly pro rychlíky.

3. Do diktátů jsem dětem vložila záložku. Jsou tam pravidla při psaní diktátů. Samozřejmě ji mohou používat při psaní diktátů. Pročtěte záložku s dětmi, aby e v tom vyznaly.

4. Děti dostaly přihlášky na doučování. Vezmu pouze 3 děti. Prosím, aby mně zájemci poslali tiskopis vyplněný.

5. Prosím, aby některé děti více četly. Čtení je opravdu základ. Je předpokladem pro úspěch v dalších předmětech.