1.září nový školní rok

Všem vám přeji, abyste vykročili pravou nohou. Přeji dětem, aby se jim dařilo a vám, rodičům, abyste měli ze svých dětí radost.

Zítra budeme rozdávat učebnice a podepisovat sešity. Prosím, abyste překontrolovali, jestli všechny děti dostaly fotografii. Některé děti dneska měly problém s podpisem, prosím, abyste podpis natrénovali. Končit výuku budeme v 11 hodin, pak půjdeme na oběd. Děti, které na oběd nechodí, půjdou domů nebo do družiny.