Informace 25.8.

Děti ať přinesou peníze pouze na výlet a na fotky. Peníze za učebnice se budou platit přes elektronickou pokladnu, kterou bude naše škola zavádět. Bližší informace poskytnu na třídní schůzce, která bude 9.9.2020 v 2.B v 15.30 h.