11.6.2020 – úkoly

Český jazyk

Dodělání rozdělaných úkolů a opakování.

Matematika

Dodělání rozdělaných úkolů a opakování.

Prvouka

Dokončit PS.