Informace – Kniha pro prvňáčka 9.6. Pozor, změna!

17.6. v 11 hodin se budou děti vítat mezi čtenáře. To už jsem psala. Dochází ale k malé změně. Nebude se to konat u mě na zahradě, ale v knihovně a to bez účasti rodičů. Bude to trvat cca půlhodiny. Děti, které ke mně chodí na domácí školu, přivedu do knihovny já a děti, které nechodí na domácí školu, přiveďte prosím před knihovnu v 11 hodin.