28.5.2020 – úkoly

Český jazyk

Opakování – čtení textů, psaní diktátu a opis textu

Matematika

Procvičovat + a – do 20 zpaměti, správně a rychle

Prvouka

PS do str. 49