26.5.2020 – úkoly

Český jazyk

Číst starší texty nebo svoji knížku.

Psát diktát, opis textu.

Matematika

Sčítat a odčítat zpaměti do 20. Rychle a správně.