15.5.2020 – úkoly

Český jazyk

Číst starší texty nebo svou knížku.

Psát diktát, opisovat bez chyby text.

Matematika

PS str. 42

Psát prověrku – sčítat a odčítat rychle a správně do 16

Tělesná výchova

Pohyb na čerstvém vzduchu