14.5.2020 – úkoly

Český jazyk

Slabikář str. 92

Ve Slabikáři jsme se dostali do čítankové části. Děti by měly umět všechna písmena, měly by umět číst souvislý text. Následujícími částmi vám ukážu, jak byste měli s texty pracovat.

1.Vypište na papír obtížnější slova a procvičte jejich čtení.

2.Přečtěte dětem text vy. Pomalu, aby ho mohly sledovat, ale čtěte plynule.

3.Ptejte se otázkami, jestli porozuměly čtenému. /obzvlášť obtížnějším slovům/

4.Dítě čte samostatně, vy kontrolujte správnost. Klidně můžete číst společně s dítětem./pokud je čtenář slabší/

5.Opět dávejte otázky pro porozumění textu.

6. Ať dítě vypráví svými slovy obsah textu.

Samozřejmě, pokud je dítě dobrý čtenář, čte samostatně, nemusíte postupovat podle těchto bodů. Pokud ještě někdo není ve čtení jistý, kraťte mu text. Jde spíš o to, aby čtení děti bavilo a aby ve čtení našly zalíbení. Aby čtení braly jako prostředek k pobavení a získávání nových vědomostí.

Písanka str. 17

Matematika

PS str. 41

cv.1 Děti zjistí počet kuliček v každém z dvojice sáčků, zapíší nerovnost a správně doplní odpovědi. První část dělejte s dětmi a dál mohou děti pracovat samostatně. Doporučuji znázornit např. Martin má 12 kuliček, nakreslím na papír vedle 12 kroužků, pod tyto kroužky nakreslit počet kuliček Tomáše tj.15. Musí být kulička pod kuličku nahoře. Děti snadno zjistí, kdo má více a kdo méně a o kolik zjistí tak, že udělají dvojice horní kuličky s dolními /spojí čarou/ a kolik kuliček nemá dvojici, o tolik má Martin méně a Tomáš více. Doufám, že jsem to napsala dostatečně srozumitelně, pokud ne, volejte.Děti nemusí umět příklad 15 – 12. Je to obtížné. Stačí, když to určí pomocí toho znázornění.

MM str. 16

Prvouka

PS do str. 44