4.5.2020 – úkoly

Český jazyk

Slabikář str. 87

Písanka str. 13

Matematika

Výklad

K výkladu využijte úvodní znázornění na stránce 36. Menšence si děti rozloží na desítku a jednotky, od počtu jednotek menšence odečtou menšitele. Barevně znázorňujte stejně jako v ukázkovém příkladu nahoře na str. 36. Pokud by někdo potřeboval pomoci, volejte, vysvětlím.

PS str. 36

MM str.12

Výtvarná výchova

Nějaký obrázek pro radost – nepovinné