20.4.2020 – úkoly

Český jazyk

Slabikář str. 81

Písanka str. 7

Matematika

PS str. 29

cv. 1 pokud ještě děti neumí zpaměti rozklad, použijte „domeček“

cv. 2 doplňte čísla podle posloupnosti

cv. 3 správným spojením čísel podle posloupnosti vznikne obrázek

cv. 4 do kytičky doplňte součty

cv. 5 pozor na směr šipek

MM str. 6

Výtvarná výchova

Nakresli co chceš a co se ti líbí