17.4.2020 – úkoly

Český jazyk

Čtení starších textů

Psaní diktátů

Matematika

Sčítání a odčítání do 14

Psaní prověrek na + a –

Tělesná výchova

Pohyb venku na zdravém vzduchu