16.4.2020 – úkoly

Český jazyk

Slabikář str. 80

Písanka str. 6

Matematika

PS str. 28

Ve cv. 5 dětem zdůrazněte, že musí postupovat ve směru šipek.

Opět dohlédněte na tvoření mezer při psaní čísla 14. Stejně tak, mírně tlačte na děti, aby spoje sčítání a odčítání do 14 uměly zpaměti. Pozor! Pouze spoje, které jsou v pracovním sešitu. Jiné spoje zatím ne! Např. 7+7 NE!

MM str. 5

Prvouka

PS do str. 39

Děti by měly umět pojmenovat samici, samce, mládě.

Průběžně děti učte dny v týdnu, hodiny /zatím stačí pouze čtvrt, půl, třičtvrtě, celá/.