15.4.2020 – úkoly

Zdravím a omlouvám se za dočasný výpadek našeho webu.

Český jazyk

Výklad

Dneska se děti seznámí se slabikami dy ty ny a di ti ni. Proberte je všechny najednou. Vysvětlete jim, že když je za písmeny d t n tvrdé y, nic se nemění, čte se to dy ty ny. Ale pokud je za písmeny d t n měkké i, mění se d v ď, t v ť, n v ň. Já jim vždycky říkám, že měkké i je jako kouzelnická hůlka a ta nám vykouzlí z písmene d hlásku ď, z písmenka t hlásku ť a z písmene n hlásku ň. Přirovnejte písmeno i tvarem ke kouzelnické hůlce. Takhle jim vysvětlete všechny tři slabiky najednou a pak se vrhněte na Slabikář a udělejte jenom str. 79

Písanka str. 5

Matematika

PS str. 27

MM str. 5

Pracovní činnosti

Hrajte si a postavte něco ze stavebnice