8.4. 2020 – úkoly

Český jazyk

Číst starší texty, psát diktáty, opisovat daný text

Matematika

Sčítat a odčítat správně a rychle do 12, tvořit čtyři příklady ze tří čísel ú dva příklady na plus a dva příklady na minus /

MM str. 2,3

Pracovní činnosti

Připravit rodičům nějaký jednoduchý pokrm. /např. obložený chléb…/

Barvení vajíček dle vlastní techniky.