7.4.2020 – úkoly

Český jazyk

Slabikář str. 77

Písanka str. 3

Matematika

PS str. 25

Příklady ze cvičení 4 bych byla ráda, kdyby je děti uměly tvořit automaticky. Už jsme mnohokrát tyto příklady tvořili. Napsala jsem dětem tři čísla /např. 5,4,9/ a děti musely utvořit dva příklady na sčítání a dva příklady na odčítání. Jde vlastně o vytvoření pamětných spojů mezi čísly.

MM str. 1

Hudební výchova

Zazpívejte si s rodiči a sourozenci společně písničku. 🙂