Informace

ZŠ nabízí žákům 1.B pravidelné doučování v předmětech M a ČJ. Hlavním cílem je podpora žáků znevýhodněných dlouhodobými absencemi, žáků s nedostatečnými studijními výsledky a těch, kteří potřebují učivo více opakovat a procvičovat. Promyslete si, jestli byste měli o tuto službu zájem a já dětem zítra rozdám lístečky, kde se budete moct vyjádřit.