TV

Dneska jsem při TV musela přistoupit k nepopulárnímu opatření, ale opravdu to nešlo jinak. Čtyři děti nešly z bezpečnostních důvodů na tělocvik. Dala jsem jim práci z češtiny a umístila jsem je ve třídách mých kolegyň. Nedělala jsem to ráda, ale kluci se ve třídě poprali, ubližovali ostatním dětem a to nemohu tolerovat. Nejdříve jsem myslela, že nepůjdeme na tělocvik všichni, ale pak jsem si to rozmyslela, bylo by to nespravedlivé vůči ostatním dětem.