4.11.

ČJ

ŽA str.36, psaní – slabiky na další stránce, k těm obrázkům vždycky pouze jednu slabiku

M PS str. 41 číslice musí být úzké, ne břichaté

Psaní

Asi 7 dětí píše už perem. Ostatní dělají nejčastěji to, že mají špatné držení tužky, špatný sklon písmen, písmena jsou moc široká. U písmenka o neděláme to očko, protože ho děti dělají příliš veliké a někdy není k rozeznání očko od samotného písmena.