Informace

V současné době se trochu „pereme“se skloňováním podstatných jmen a s násobením a dělením do milionu. Děti dostávají velmi málo úkolů, skoro žádné. Tímto vás prosím, abyste s dětmi doma procvičovali jak češtinu, tak matematiku. V matematice to stagnuje někdy na znalosti násobilky. Při prověrkách děti mohou mít u sebe papír, na který si píšou mezivýsledky.