Rodiči, zauč si….

Dneska jsme se domluvili s dětmi, že pokud by měl někdo z rodičů zajímavé povolání nebo zajímavého koníčka, může přijít do naší třídy a jednu hodinu by nás mohl s nějakými zajímavostmi seznámit. Hodina by se realizovala v rámci PČ nebo Vlastivědy. Proto, neváhejte a pokud máte nějaké zajímavé vyprávění, přijďte mezi nás.