Matematika

Vzhledem k tomu, že některé děti neumí násobilku a špatně sčítají a odčítají,budeme psát prověrky častěji než jednu za týden. Musí počítat rychle a správně. Je to předpoklad pro zvládnutí  dalšího učiva.