Učení

Stále jsem váhala mám-li, nemám-li napsat připomínku. Zvítězilo „mám-li“ a proto dovolte, abych napsala malou připomínku. Děti se doma neučí. Dneska jsem třeba  zjistila, že hodně dětí nemá opravy, přestože stále píšu „piš opravy“. Z toho usuzuji, že se do sešitů vůbec nedíváte. Stejně tak, pokud neumí vyjmenovat pády, nemohou je určit. Je to hodně těžká látka. Některé děti neumí zpaměti osoby…. Uvědomuji si, že se blíží konec školního roku, ale přesto vás prosím, abyste více dohlíželi na děti co se týče přípravy do školy. V matematice některé děti nemají upevněnou násobilku. Samozřejmě jim nejde násobení a dělení s čísly 20,30,40…..Zítra napíšeme prověrku na násobilku, budu diktovat rychle. Spoje musí mít upevněné. Omlouvám se, doufám, že jsem vám nezkazila náladu a prosím, ještě chvilku to se mnou vydržte.