Plavání

Prosím, abyste urychleně poslali 10 Kč za dopravu na plavání. Pokud by někomu bylo divné, proč děti platí tak málo /leden, únor/, je to proto, že část dopravy platí škola. /dotace/