Třídnická hodina

V pondělí hned první hodinu vyhlásil pan ředitel jako třídnickou. S dětmi jsme se domluvili, že uděláme při třídnické hodině volbu „prezidenta“. Kdo by chtěl na „prezidenta “ kandidovat /mohou všichni/, musí si připravit povídání, které by přesvědčilo ostatní, proč právě jeho by měly děti volit. Prosím proto i vás rodiče, abyste potencionálním kandidátům pomohli doma s přípravou řeči. S dětmi jsem o tom ve třídě mluvila, říkala jsem jim o čem by měly mluvit atd.