Úkoly pro chybějící

  • Čtení do str. 59
  • M PS do str. 55, cv. 1,2 str. 56
  • Český jazyk procvičovat psaní slov vyjmenovaných a příbuzných
  • Prvouka dopsat a naučit poznámky ze sešitu