Vyjmenovaná slova

Děti mohou mít vyjmenovaná slova napsaná na kartičce na lavici. Samozřejmě je musí znát zpaměti, ale při odůvodňování a při diktátech je mohou mít napsaná na kartičce a hledat v nich. Mohou si na kartičku i přimalovat ke každému vyjmenovanému slovu obrázek.