Besídka

Nakonec jsme se s dětmi domluvili, že vánoční besídka bude. Předběžně ji plánujeme na úterý před Vánocemi. Ještě to upřesním. Akce je dobrovolná, každý žáček bude mít nějakou roli. V případě, že děti chtějí na besídce vystupovat, stává se akce pro ně povinná.