Úkoly po chybějící

  • Do školního sešitu vypsat vyjmenovaná slova po Z. Naučit se je zpaměti.
  • M PS str. 36, naučit se násobilku 8, prakticky jde pouze o 3 příklady, ostatní příklady znají z předešlých násobků
  • MM str. asi 9 cv. asi 17 /sama nemám MM/
  • Čtení str. 42,43