Informace

  1. Budeme psát prověrku z ČJ. Děti musí umět poznat slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná…
  2.  Pokud jste si objednali knížku z Klubu čtenářů, pošlete mně peníze. Prosím, aby byla částka vždy přesně. Nemám z čeho vracet. Děkuji.