Úkoly pro chybějící

  • ČJ PS str.16 cv.1,2
  • Uč. str.23 cv. 2 do školního sešitu,3 ústně
  • M PS str.26 naučit se násobilku 6
  • MM dodělat str.6
  • Čtení str. 26,27
  • Prvouka PS str. 11