Zapomínání

Chtěla bych vás rodiče poprosit, abyste více kontrolovali děti. Dost dětí nemá na výuku učebnice, sešity, pravítko, nůžky, gumu….. Velmi mně to ztěžuje práci. Povinností dětí je si všechno připravit, vy jim to, prosím, překontrolujte.