Úkoly pro chybějící

  • ČJ PS str. 12 cv. 12,13,14,15
  • diktát PS str. 9 cv. 8 zkuste ho napsat pouze na papír
  • M PS str.20, slovní úloha ve školním sešitu – slouží jako vzor
  • Čtení str.21
  • PU PS str.9,10
  • z PU jsme psali prověrku na měsíce v roce a zvířata a jejich mláďata