Informace

Dneska jsme psali prověrku z M. Bylo to na + a – do 100. Nebyly tam žádné příklady s přechodem přes 10. Ty měl pouze David, na vlastní žádost. Prověrka dopadla velmi špatně. Chápu, že máme teď násobilku, ale přesto musí umět rychle a správně sčítat a odčítat. Úkoly skoro žádné nedostávají a na vás, rodičích, je, abyste každý den psali s dětmi příklady, diktovali jim věty a četli s nimi. Opravdu každý den. Dneska jsem zjistila, že některé děti ani nepřečetly jedinou knihu od minulé kontroly čtenářského deníku. Děti nepíšou opravy, když, tak tam mají spoustu chyb. Já chápu, že máte málo času, ale radím, abyste se dětem věnovali. Věřte mně, vyplatí se vám to. Když už ne jinak, tak se určitě upevní mezi vámi vztahy.